Sveiki!

Šī sestdiena, 24. septembris, ir kārtējā skolas diena.

Atgādinājumi:

1. Ierodaties laicīgi plkst. 9:00am.
2. Paziņojiet par iztrūkumu, vēlu ierašanos vai agrāku izbraukšanu no skolas KBLS mājaslapā.
3. Plkst. 9:15am sāksies vecāku pilnsapulce. Lūdzam no katras KBLS ģimenes piedalīties vismaz vienam vecākam. Pēc sēdes visi lūgti palīdzēt ar ēdamzāles darbiem. Ja visi pielikam roku, ļoti drīz jau varēsim virtuvi lietot!
4. Atzīmējiet datumu: 1. oktobrī atklāsim jauno spēļlaukumu!
5. 1. oktobrī 5., 6., un 7. klases liks ALA valodas līmeņu pārbaudījumus.

Līdz sestdienai!
Jūsu,
Krišjānis Barons

Hello!

This Saturday, September 24th, is a regular school day.

A few reminders:

1. Please arrive on time, 9am!
2. Notify absences, late arrivals and early dismissals via the KBLS website
3. The parent meeting is a 9:15am. We ask that one parent from each KBLS family attend. After the meeting, everyone is kindly asked to help in the kitchen with final work items. If everyone lends a hand, we will be able to utilize the kitchen very soon!
4. Save the date: playground ribbon cutting ceremony and celebration will take place on October 1st.
5. The American Latvian Association language level exams will be administered at school on October 1st for the following grade levels: 5th, 6th and 7th. More details to come!

See you Saturday!
Yours,
Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d