15. oktobra skolas diena | October 15th School Day

Sveika skolas saime!

Šo sestdien svinam Miķeļus. Seko 15. oktobra dienas kārtība:

9:00 ierašanās skolā. Skolnieki ved savas tirgu preces uz klašu telpām. Parastās mācību stundas līdz 10:15.

10:15 Klašu audzinātāju vadībā, skolnieki uzstāda tirgu lielā zālē

10:45 Skolnieki pulcējās lielā zālē uz lūgšanas brīdi ar mācītāju Gundegu. Lūdzu sastāties pa klasēm.

11:00-11:45 Miķeltirgus…..vacāki, vecvecāki un viesi aicināti iepirkties

11:45 školnieki novāc tirgu un satīra zāli

12:00 Skolas dienas beigas. Skolnieki drīkst braukt prom tikai pēc tam, kad zāle sakārtota

Uz drīzu redzēšanos!

Jūsu,

Krišjānis Barons

Hello school family!

This Saturday we will be celebrating Miķeļi- a special celebration of the Fall harvest

The day’s schedule:

9:00 arrival. Students should bring their market items directly to their homerooms. Regular class schedule follows until 10:15am.

10:15 students set up their classroom table at the market

10:45 Students assemble for a prayer service led by Rev. Gundega

11:00-11:45 Miķeļtirgus in Ligzda’s large hall…parents, grandparents and guest are invited to shop!

11:45 students clean up

12:00 students are dismissed only after their tables and large hall have been cleaned up


See you soon!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d