22. oktobra skolas diena ar Lizdas talku | October 22nd School Day with Ligzda Work Day

Sveika skolas saime!

Šī sestdiena, 22. oktobris, ir kārtējā skolas diena. 

Pa skolas dienas laiku aicinu visus KBLS vecākus Ligzdas talkā!

Ligzdai ir nepieciešams darba spēks lai nobeigtu pēdējos virtuves darbus līdz paredzētai 19. novembra atvēršanai.Lūdzu,lūdzu nākiet šo sestdein talkā! Visiem būs iespēja palīdzēt- darbiņi iekļauj tīrīšanu, krāsošanu, kārtošanu gan virtuvē, gan arā ap Ligdzas Ipašumu, un vēl. Nākiet gatavi strādāt. Mīļš paldies tām ģimenēm kas jau katru sestdien pieliek roku- malači!

Uz drīzu redzēšanos!

Jūsu,

Krišjānis Barons

Hello school family!

This Saturday, October 22nd, is a regular school day.

During the school day, I invite ALL KBLS PARENTS to participate in Ligzdas work day!

Ligzda is needing manpower to finish the last of the new kitchen work before the planned opening on November 19th. Please, please come this Saturday to help! Everyone will have the opportunity to help in some way- the work includes cleaning, painting, tidying both in the kitchen and outside, and more. Come ready to work. A big thank you to those families who already lend a hand every Saturday. You are amazing!

See you soon!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d