5. novembra skolas diena | November 5th School Day

Sveika skolas saime!

Svarīgi datumi!

Šo sestdien, turpināsim mēģinājumus 18. novembra aktam. Lūdzu mācieties dziesmu mājās. YouTube saite: Maza mana tēvu zeme

12. novembrī dziedātājs Masaki Nakagawa viesosies KBLS! Pulkstens 6os vakarā visas KBLS ģimenes laipni lūgtas uz Lāčplēša dienas koncertu Igauņu namā, kur viņs dziedās populāras latviešu dziesmas. Ieeja KBLS skolniekiem pa velti!

19. novembrī, pulkstens 2os pp svinēsim valsts svētkus. Skolas diena sāksies 10os no rIta. Skolēniem jāierodās skolas formās: Balta blūze vai džemperis un tumši zili vai melni svārki/bikses meitenēm un balti krekli un tumšas zilas vai melnas bikses zēniem. Nedrīkst vilkt vingrošanas kurpes. Bērniem pasūtīs pīcu pusdienās. Pusdienas ēdīs klašu telpās skolotāju uzraudzībā.Pēc pusdienām, sekos mēģinājums. Skolnieki no 5.ās klases uz augšu sēdēs ar savām klasu audzinātājām pa akta laiku. Pēc skola uzstājās ar bērnu dziesmu, jaunākās klases (BD-4.) būs vecāku gādībā un drīkst sēdēt ar savām ģimenēm.Vecākās klases paliek līdz akta beigām.
-nākamās divas sestdienas Ligzda lūdz visus visus nākt nobeigt ēdamzāles pēdējos tīrīšanas darbus lai pēc 18. novembra akta visi varēs jauno teplu nākt apbrīnot.

Svarīgs atgādinājums par veselību….
Ja bērnam ir klepus, vai vispārīgi labi nejūtas, lūdzu nevediet us skolu!

Uz drīzu redzēšanos!

Jūsu,

Krišjānis Barons

Hello school family!

Important upcoming dates:

This Saturday, we will continue rehearsals for the November 18th celebration. Please continue to practice the song at home. YouTube link: Maza mana tēvu zeme

November 12th, singer Masaki Nakagawa will be visiting KBLS.- At 6pm that evening, all KBLS families are invited to attend the Lāčplēsis Day concert at The Estonian House, where he will perform many familiar and popular Latvian songs. KBLS students receive free admission!

November 19th, at 2pm, we will be celebrating Latvian Independence Day. The school day will start one hour later, at 10am. The students should be wearing the school uniform – for girls: a white blouse or sweater and dark blue or black skirt/pants – for boys: a white shirt with a collar and dark blue or black pants. None is allowed to wear gym shoes. Students will be fed a pizza lunch in their classrooms under teacher supervision. After lunch, we will have one more rehearsal before the 2pm performance. Students in grades 5-high school will be expected to sit with their classes through the end of the show. Students in younger grades will be dismissed into their parents care after the school sings their song. They are welcome to sit with their families for the remainder of the show,

The next two Saturdays, Ligzda will be putting finishing touches on the cafeteria renovation, All helping hands are warmly welcomed, needed and greatly appreciated, The unveiling of the cafeteria will follow the November 19th show.

An important reminder about wellness:
Please keep your child home from school if he/she is coughing or feels unwell in general. Let’s all do our part to remain healthy!

See you soon!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d