3. decembra skolas diena | December 3rd School Day

Sveika skolas saime!

Šonedēļ un nākamo sestdien, skolas bērni ceps piparkūkas skolotājas Ingas vadībā! Klašu audzinātāji ir pieteikuši savas klases uz zināmiem laikiem/datumiem. Vecāki ir laipni lūgti nākt palīgā.

KBLS rūķīšu beķerija notiks 17. decembrI. Katrai ģimenei būs lūgts sagādāt gardumus beķerijai. Sign-up genius tiek veldots un jau drīz varēsiet peiteikties! Skolas bērni pārdos gardumus, saģērbušies rūķīšu cepurēs. Skolas bērni pavadīs publiku sadziedāšanā un katrai klasei būs iespēja fotografēties pie eglītes ar Ziemassvētku vecīti.

Uz drīzu redzēšanos!

Jūsu,

Krišjānis Barons 

Hello school family!

This week and next Saturday, students will be baking piparkūkas (Latvian gingerbread cookies) under the guidance of teacher Inga. Homeroom teachers have signed up for specific dates and times for their classes’ turns to bake. Parents are welcome to come help!

The KBLS elves’ bakery will be held on December 17th. Families will be asked to provide baked goods for the bake sale. A sign-up genus is in the works and will soon be mailed out. Students will be selling the baked goods, dressed in elf hats. Each class will have a turn leading everyone in caroling as well as their turn to take pictures with Santa by the Christmas tree.

See you soon!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d