7. janvāra skolas diena | January 7th School Day

Mīļā KBLS Saime!!

Laimīgu jauno gadu!

Šo sestdien atsākam skolu ar kārtēju skolas dienu. Ceru, ka visi baudīja jauki pavadītu svētku laiku un atpūtu.

Pirmais mācību gads drīz beidzas. Visi kāvētie darbi steidzīgi jāiesniedz! Liecības izdalīs 21. janvārī.

Sākot ar 21. janvāri, skolas dienu pagarināsim lai iekļautu pusdienas laiku, tautas deju, dziedāšanas/fokloras un mākslas stundas. Skolas diena ilgs no 9iem no rīta līdz 1:45 pp. Skolas nauda paliek tāda paša šim mācību gadam.

Bērni ēdīs pusdienas jaunā ēdamzālē! Pusdienas var vest līdzi no mājām (lūdzu bezriekstiem). Pusdienas maizīšu dežūres pieteikšanās sarakstu izsūtīsim nākam nedēļ. 

Pusdienu kartītes var nopirkt par $20 no skolas kases rakstot kblskase@gmail.com un izmantojot zelle. Var arī sūtīt čekus uz skolas adresi vai piestāties skolotāju telpā pa skolas dienu rēķinus nokārtot.

Lai visiem veiksmīgs un veselīgs 2023. gads!

Jūsu,

Krišjānis Barons 

Dear School Family,

Happy New Year!

I hope you all have enjoyed the holidays and the much deserved break! This Saturday we return to classes with a regular school day.

Please make sure to submit/hand in all late assignments. Report cards will be distributed January 21st.

Beginning on January 21st, the school day will be lengthened to include a lunch period, as well as the following classes: folk dancing, singing/folklore, art.

We are excited to finally return to a full school day and expanded curriculum. The new school day will run from 9am to 1:45pm, but tuition for this school year will remain the same.

Students will be eating lunch in the newly remodeled cafeteria!
They will be able to bring nut-free lunch from home or purchase open faced sandwiches and sweets at school, prepared by parent volunteers. Lunch Volunteer sign up genius will be sent next week.

Lunch punch cards can be purchased for $20 by writing to kblskase@gmail.com and paying through Zelle, sending a check to school or stopping in the teacher work room during the school day to settle all bills.

May we all enjoy good health and success in year 2023!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d