21. janvāra skolas diena | January 21st School Day

Mīļā KBLS Saime!!

Ar šo sestdienu, sākam skolas otro mācību posmu.
Liecības izsūtīs elektroniski, jeb iedos vecaku rokas nakosas divas nedeļās.

Skolas diena: 9-1:45pp

Bērniem jāved pusdienas (bezriekstu)un ūdens pudeles no mājām.
Lūdzu pieteikties uz pusdienas dežūrēm Sign-Up Genius.


Skolas padome pārņems skolas dežures. Tie kas ir pieteikušies uz skolas dežūrēm, lūdzu piesakaties tā datuma vietā uz pusdienas dežūri ( jeb izvēlaties citu pusdienas dežūres datumu).

Atgādinājums: 28. janvārī notiek Draudzīgais Aicinājums. Skolas bērni piedalīsies tautas tērpu skatē pulkstens 11os. Sekos pusdienas. Visām ģimenēm un viesiem lūgts atbalstīt! Bērni būs vecāku gādībā pēc tautas tērpu skates.

Lūdzu sazināties ar klašu audzinātājiem paziņot:

1. Vai skolēns piedalīsies/būs 28. janvārī?
2. Vai bērnam ir tautas tērps un ja zin, no kura novada?( ja nezinat, atsutiet bildi)  Ja nav tautas tērps, tad lūgts valkāt skolas formu.

Jūsu,

Krišjānis Barons 

Dear School Family,

This Saturday marks the beginning of the second semester. First semester report cards will be mailed electronically or handed directly to parents in the next couple of weeks.

School hours: 9-1:45pm.

Students should bring a nut free lunch and water bottle from home.

Please sign up for monitoring lunch on Sign Up Genius
 
The school board will take over helping during the school day. Parents who have signed up for helping with the school. please sign up for lunch monitoring in place of the school assisting. or choose a different date. 

Our annual school fundraiser, Draudzīgais Aicinājums, takes place on January 28th. The school children will be participating in a folk costume runway show at 11am. All families are asked to support this event- all guests welcome! Luncheon will follow. Students will be dismissed in care of parents following the show.

Please let homeroom teachers know:
1. If student will be in attendance on January 28th
2. Will student be wearing a folk costume? If so, from which region? ( if region unknown, please send a picture of the costume)
( If student will not be wearing folk costume, please wear school uniform).
 

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d