4. februāra skolas diena | February 4th School Day

Mīļā KBLS Saime!!

Cik jauki pavadījām Draudzīgo Aicinājumu! Tautas tērpu skate bija fantastiska!
 
Šī sestdiena būs kārtējā skolas diena. Iesāksim pēcpusdienas mācību stundas- lūdzu uzvilkt kurpes ar ko var dejot un iet rotaļās! Sveicam tautas deju skolotāju Kārli Baginsku mūsu pulkā un priecājamies par skolotājām Larisu K., Lāsmu, un Silviju kas ir pieteikušās pasniegt interesantas mācību stundas pēcpusdienās: fokloru, mākslu un dziesmu!
 
Mācību stundas ilgs no 9iem līdz 1:45 pp.
 
Lūdzu piesakaties uz virtuves dežūrēm Sign Up Genius.
Tā kā šo sestdien trūkst virtuves dežurantu, bērniem lūgts vest bezriekstu pusdienas un ūdens pudeles no mājām. 
 
Mārtiņš Daiga pārņems skolas dežuranta lomu līdz mācību gada beigām. Bērni var ierakstīties un izrakstīties pie Mārtiņa skolotāju istabā kad ierodas vēlu vai izbrauc ātrāk.
 

Jūsu,

Krišjānis Barons 

Dear School Family,

What a wonderful folk costume runway show we enjoyed last week! Thank you to all participants and supporters- you are all fantastic!
 
This Saturday will be a regular school day. Afternoon classes will commence- please wear shoes you can dance in! We welcome folk dancing teacher Kārlis Baginskis to our faculty and are so appreciative of teachers Larisa K., Lāsma, and Silvija for offering our students afternoon classes: folklore, art and singing!

School hours are from 9am to 1:45pm. 
 
Please do not forget to sign up for lunch room volunteering on Sign Up Genius.

As we have no volunteers for this Saturday, we will not be offering sandwiches/sweets. Student should bring a nut-free lunch and water bottle from home.

Mārtinš Daiga has taken on the school work volunteer position for the remainder of this school year. Students arriving late or leaving early should sign in and out of school with Martiņš in the teacher work room. Thanks Marty!
 

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d