18. februāra skolas diena | February 18th School Day

Mīļā KBLS Saime!!

Sestdien, 18. februāris, ir kārtējā skolas diena. Vairākām amerikāņu skolām ir gaŗa nedēļas nogale. Kā vienmēr, lūdzu paziņojiet ja bērni iztrūks no skolas.
 

Šo sestdien 8. klases vecāki piedāvās siltas pusdienas (desiņas un makroni ar sieru). Siltās pusdienas maksās $4. Sāļās un saldās maizītes arī būs piedāvātas ($1/gb). Saldās maizītes maksā $0.50 gabalā.

Bērniem var nopirkt pusdienas kartītes par $20.
 
Atgādinājums skolniekiem vest līdzi pilnu ūdens pudeli katru sestdienu. Tautas dejās, it sevišķi, noder!
 
Tautas dejām lūdzu uzvilkt piemērotas kurpes dejošanai (gym shoes).
 
Skolas bērni piedalīsies Rumaka lasīšanas sacencībās – Lasi visu un visur!
 
Ēdamzāle ir atvērta pa skolas dienu. Večāki vienmēr acināti pakavēties un iedzert kafjas krūzīti.
 
Mākslas nogale Čikāgā būs 25. un 26. martā. Starp notikumiem, būs bērnu mākslas izstāde 25.martā . Esam skolniekiem ziņojuši, lai viņi atved mākslas darbu uz skolu, ko vini gribētu uzstādīt līdz februāra beigām. Pieņemam visādus darbus. 
 

Jūsu,

Krišjānis Barons 

Dear School Family,

This Saturday, February 18th, is a regular school day. Many school have schools have scheduled a long Presidents’ Day weekend. As always, please report absences via the website.
 
Thank you to the 8th grade parents for providing a hot lunch this Saturday. The menu includes hot dogs and macaroni & cheese. Hot lunches cost $4.
Open-faced sandwiches and sweets will also be available ($1ea.) Sweets are included in the main lunch but cost $.50 cents a la carte.
 
Lunch punch cards are available for purchase for $20 per card.
 
A reminder to bring a full water bottle to school. It comes in handy during folk dancing class, especially.
 
Please wear gym shoes to folkdancing class!
 
The school kids are participating in Rumaka reading competition – Lasi visu un visur!
 

The cafeteria is open during the school day for parents to socialize, and enjoy a cup of coffee!

Chicago will be hosting an art weekend the 25th and 26th of March. During this time, we will also be having an exhibition of the school kids works. We have let them know to turn in projects by the end of February. All types of art are welcome.

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d