25. februāra skolas diena | February 25th School Day

Mīļā KBLS Saime!!

Ceram, ka jums šī ir bijusi ļoti laba nedēļa!
 
Lūdzam visiem izrādīt cieņu pret skolotājiem un virtuves dežurantiempaziņojiet skolas mājas lapā, kad bērni iztrūks no skolas. Pagajušo sestdien iztrūka 26 bērnu, bet tikai bija paziņojuši par 10! Vienai skolotājai iztrūka visa klase. Astotās klases vecāki sagatavoja siltās pusdenas (paldies!) bet ar lielu pārpalikumu, jo nesagaidīja tik lielu bērnu iztrūkumu.
 
Šonedēļ pusdienas gādās Evita Gailuma, Dženija Hounihan, Krista Laukmane-Schmidt un Gundega Puidza. Ēdamzāle ir atvērta pa skolas dienu. Vecāki vienmēr aicināti pakavēties un iedzert kafijas krūzīti. Lūdzu piesakaties pusdienas dežūrei Sign Up Genius.
 
4. martā ir slēpošanas izbraukums un nebūs skola. Vēlam veiksmi visiem slēpotājiem!
 
ALA valodas līmeņu pārbaudījumi būs 11. martā. Pārbaudījumus liks 8. un vidusskolas skolēni. Lūdzu atgādiniet viņiem vest datorus (laptops) līdzi uz skolu. Ja jau tagad ziniet, ka tajā sestdienā nebūsiet, lūdzu paziņojiet Pārzinei! Sīkāka informācija par pārbaudījumiem sekos no klašu audzinātājām.
 
Mākslas nogale Čikāgā būs 25. un 26. martā. Starp notikumiem, būs bērnu mākslas izstāde 25.martā . Esam skolniekiem ziņojuši, lai viņi atved mākslas darbu uz skolu, ko vini gribētu uzstādīt līdz februāra beigām. Pieņemam visādus darbus.
 
Rumaka sacencības notiek! L A S Ī S I M !! Šeit ir informācija par lasīšanas sacensībām.
 
Jūsu,

Krišjānis Barons 

Dear School Family,

We hope that your week has been going well!

We need to ask that everyone model respect for teachers and kitchen volunteers – please report student absences thru the school website. Last Saturday 26 students were absent from school, but only 10 absences had been reported. One teacher was left without a single student. The 8th grade parents provided hot lunch based on reported numbers, and a lot of food went to waste.

No school March 4th due to the ski trip. Best of luck to all of the skiers!

The ALA (American Latvian Association) language level assessments will take place at school on March 11th. Only 8th graders and high school students will be taking these exams. Please remind students to bring a device on which to take the digital exam (laptop/ iPad preferred…mobile phones are much harder). If a student from grades 8 and high school will be absent on March 11th, please let the homeroom teacher(s) know right away.

This week, Evita Gailuma, Dženija Hounihan, Krista Laukmane-Schmidt and Gundega Puidza are on volunteering to make lunch.
The cafeteria is open during the school day for parents to socialize, and enjoy a cup of coffee! Please sign-up for kitchen duty at least one upcoming Saturday on Sign Up Genius.

Chicago will be hosting an art weekend the 25th and 26th of March. During this time, we will also be having an exhibition of the school kids works. We have let them know to turn in projects by the end of February. All types of art are welcome

Reminder to read! The Rumaka reading competition as started! Find more info here.

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d