18. marta skolas diena | March 18th School Day

Mīļā KBLS Saime!!

Rīt, 18. martā, ir kārtējā skolas diena.

Tā kā nav virtuves dežurantu, lūdzam visiem skolniekiem vest uz skolu pusdienas un ūdens pudeles no mājām.

Katrai ģimenei tika izsūtīta aptauja par skolas nākotni. Lūdzu visiem to izpildīt līdz rītdienai.

Trīs padomes locekļiem termiņš beidzās šogad- Dženija, Larisai un Ilmāram. Padome meklē locekļus! Lūdzu piesakaties pie jebkura padomes locekļa ja ir interese piebiedroties vecāku padomei. Jaunos padomes locekļus ievēlēs vecāku pilnsapulcē!

Lūdzam kādam pieteikties pusdienas dežūrē Sign-Up Genius.

Atzīmējiet kalendārus!

25.-26. martā: Mākslas nogale

22. aprīlī: KBLS Pavasara koncerts

29. aprīlī: Vecāku pilnsapulce

Jūsu,

Krišjānis Barons

Greetings School Family!

Tomorrow, March 18th, is a regular school day.
Since there are no kitchen/lunch time volunteers for this Saturday, all students need to bring a lunch and a water bottle from home. 
 

Every family was sent a survey this week regarding the future of KBLS. Every family is asked to respond and submit the survey by tomorrow.

The school board is looking for three new members to start next Fall as Jenny Hounihan, Larisa Kins’ and Ilmārs Katājs’ terms are ending. Please let any current board member know of your interest to join the school board.
 
Please sign up to volunteer at lunchtime: Sign-Up Genius
 
Mark your calendars!
 
March 25th-26th: Art weekend
 
April 22nd: KBLS spring concert
 
April 29th: Parent meeting
 
Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d