25. marta skolas diena | March 25th School Day

Mīļā Skolas Saime!!

Sestdien, 25. martā, skolai notiks īpaša mākslas pēcpusdiena. Paldies skolotājai Lāsmai un viesu māksliniecēm par jauko iespēju! Skola ir izmaksājusi visiem skolniekiem dalībmaksu. Skolēni varēs savus mākslas darbus vest mājās pēcpusdienas beigās. Baudīsim mākslas izrādi kur bērni ir iesnieguši paštaisītus mākslas darbus no mājām.

“Los Cocineros Caballeros” grupa pasniegs taco pusdienas! Paldies! Ja bērniem nav iegādāta pusdienas kartīte, to var nopirkt skolā – $20. Par pusdienām var arī maksāt skaidrā naudā.

Šo sestdien pa skolas dienu var iegādāties biļetes uz Mantinieku koncertu. Tuvāka informācija pielikta! Visi gaidīti!

Neaizmirtiet lasīt! Rumaku sacensības drīz slēgsies. Rumaka lapas ir jāiesniedz līdz 1. aprīlim.
Lūdzu rakstiet uz skolas ē-pastu, jeb lietojiet skolas mājas lapu paziņot, ja bērni nebūs skolā. Nevēlamies, ka skolotājas atbrauca uz skolu un nav neviens klasē.

Svarīgi datumi:
8. aprīlī- Nav skola. Lieldienas!
22. aprīlī – skolas pavasara koncerts ar siltām pusdienām (plānās pankūkas- paldies bibliotekārei Ingai Lucānei par organizēšanu!)
29. aprīlī- vecāku pilnsapulce. Vecāku padome meklē trīs locekļus. Lūdzu piesakaties kandidēt vecāku padomei!

Uz redzēšanos sestdien!

Jūsu,

Krišjānis Barons

Greetings School Family!

This Saturday, March 25th, students will be enjoying and art-filled afternoon. Thank you to teacher Lāsma, and guest artists, for this unique, fun activity. We are so lucky! Student participation fees have been covered by the school and all art work they create will be able to be taken home at the end of the day. We will be enjoying all the student submitted art work in a lovely display as well!
 
A special taco lunch is planned, thanks to Los Cocineros Caballeros lunch volunteer group. If children do not have a lunch punch card, that can be purchased for $20. Cash is also accepted.
Folk dance group “Mantinieki” will be selling tickets to their spring concert this Saturday at school. It is sure to sell out, so make sure to get your tickets early. See flyer for details.
 
Don’t forget to read and complete the Rumaka reading contest log. Reading logs will be due April 1st.
 
Please remember to let the school administration know thru e-mail or the homepage if your children will not be attending . I really do not wish for a teacher to show up and have noone in class.
 
Important upcoming dates:
April 8th – No school. Easter!
April 22nd – KBLS spring concert with luncheon (Latvian pancakes! Thanks to teacher Inga Lucāns for organizing)
April 29th- Parent meeting. The school board is looking for three members, as we have members whose terms are ending. Please consider joining the school board!
 
See you Saturday!
 
Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d