1. aprīļa skolas diena | April 1st School Day

Mīļā Skolas Saime!!

Rumaku sacensības beidzās sestdien. Lūdzu atgādiniet skolēniem iesniegt Rumaka lapas.

Lūdzam šo sestdien vest līdzi pusdienas no mājām.

Daudzām ģimenēm tagad ir, jeb drīz būs pavasara brīvlaiks. Lūdzu rakstiet uz skolas ē-pastu, jeb lietojiet skolas mājas lapu paziņot, ja bērni nebūs skolā.

Svarīgi datumi:
8. aprīlis – nav skola. Lieldienas
22. aprīls- skolas pavasara koncerts ar siltām pusdienām (plānās pankūkas!)
29. aprīls- vecāku pilnsapulce. Vecāku padome meklē trīs locekļus. Lūdzu piesakaties kandidēt vecāku padomei!

Uz redzēšanos sestdien!

Jūsu,

Krišjānis Barons 

Greetings School Family!

Rumaka reading competition ends this weekend. Please remind your kids to turn in their reading logs.

Students should bring a lunch this week.

Many families are or will be having spring break. Please remember to notify the school administration thru e-mail or the homepage if your children will not be attending.

Important upcoming dates:
April 8th – no school. Easter
April 22nd- KBLS spring concert with luncheon (Latvian pancakes!)
April 29th- parent meeting. The school board is looking for three members, as we have members whose terms are ending. Please consider joining the school board!

See you Saturday!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d