15. aprīļa skolas diena | April 15th School Day

Mīļā Skolas Saime!!

Sestdien, 15. aprīls būs kārtēja skolas diena.
 
Pusdienas (un dzeŗamo) lūdzu vest no mājām- šonedēļ nav virtuves dežurantu.
 
Tautas dejām lūdzu valkāt kurpes piemērotas dejošanai un vest līdzi ūdens pudeles no mājām.
 
Svarīgi datumi:
  • 22. aprīlī- skolas iekšējais pavasara pasākums bērniem, sekos plānās pankūku pusdienas. 
  • 29. aprīlī- vecāku pilnsapulce pulkstens 9:15 ēdamzālē; lūdzam ieinteresētiem pieteikties kandidēt padomes pozīcījām. 
 
Skolas gads nāk pie beigām. Lūdzu iesniegt visus darbus- nepalikt iepakaļ.
 
Lūdzu vecākiem pieteikties uz pārpalikušām virtuves dežūrēm, ja neesiet vēl šogad dežūrējuši. (Signup genius)
KBLS vienmēr gaida skolotājus- piesakaties uz nākamo mācību gadu pie pārzines.
 

Uz redzēšanos sestdien!

Jūsu,

Krišjānis Barons 

Greetings School Family!

Saturday, April 15th will be a regular school day.
 
Please bring lunch (and a drink) from home- there are no volunteers signed up for lunch duty this week.
 
Please remember to wear shoes appropriate for folk dancing, and to bring a water bottle to folk dancing class.
 
Important upcoming dates:
  • April 22nd –  for the kids – some spring activities , Latvian pancake luncheon follows
  • April 29th- parent meeting 9:15 am in the lunchroom: the board is looking for 3 new members, please consider joining the school board!
 
The school year end is quickly approaching. Please stay on top of assignments!
 
Parents who have not fulfilled volunteer obligations this school year are asked to please sign up for remaining lunch duty slots via SignUp Genius.
KBLS is always looking for teachers- please consider signing up to teach next school year.
 

See you Saturday!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d