29. aprīļa skolas diena | April 29nd School Day

Sveika Skolas Saime!!

Sestdien 29. aprīlī būs kārtējā skolas diena. Gaidām visus vecākus skolas pilnsapulcē plkst. 9:15 no rīta Ligzdas ēdamzālē. Gaidām diviem vecākiem pieteikties kandidēt skolas padomei!

Lūdzam paziņot ģimeņu skaitļus Izlaidumu pusdienām: http://evite.me/t7sZkqNXux

Lūdzu atdodiet aizņemtās bibliotēku grāmatas.

Skolēni drīkst ņemt mājās savus mākslas darbus, kurus var atrast Kroņlukturu zālē. 

Pusdienas netiks pasniegtas skolā šo sestdien un nākamsestdien.  Lūdzu vediet tās līdzi. 

Svarīgi datumi:

6. maijā – Pēdējā skolas diena. Visi darbi jāiesniedz.

13. maijā – Skolas izlaidums, plkst. 10:00 Ciānas dievnamā.

Uz redzēšanos sestdien!

Jūsu,

Krišjānis Barons

Greetings School Family!

Saturday, April 29th will be a regular school day for the students. Parents are asked to meet at 9:15 in the Ligzda cafeteria for the School Board Meeting. The School Board is seeking 2 new members. Please consider joining!

Please remember to RSVP with your family count Graduation day: http://evite.me/t7sZkqNXux

Please also return any library book checked out this year.

Students’ art projects are available for pick up in Kronlukturu room. 

Lunch will not be served this week or next. Please send you student to school with lunch.

Important dates:

May 6th – Last day of regular classes. All school work is due. 

May 13th – Graduation Day! The ceremony begins at 10am in Ciana’s church.

See you Saturday!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d