6 maija skolas diena | May 6th School Day

Sveika Skolas Saime!!

Mīļā skolas saime! Grūti ticēt, ka 6. maijā jau pēdējās mācību stundas! Šī būs pēdējā sestdiena iesniegt darbus. Liecības tiks nosūtītas elektroniski. Lūdzu neaizmirstiet atdot bibliotēkas grāmatas!

13. maijā – izlaidums pulkstens 10os dievnamā. Apģērbs – glīts. Sekos absolventu un beidzēju ģimeņu sagatavotās pusdienas. Lūdzam visiem atbildiet uz Evite.

Paldies visiem vecākiem kas piedalījās pilnsapulcē. Protokolu var izlasī šeit.

Paldies Ariānai Vilciņai kura pieteicās pēc sēdes iestāties vecāku padomē. Ariānu ir oficiāli jāievēlē, tātad lūdzu izpildiet pielikto aptauju lai varam saskaitīt nepieciešamās balsis: https://www.surveymonkey.com/r/WMBR9QS

Uz redzēšanos sestdien!

Jūsu,

Krišjānis Barok

Greetings School Family!

Dear school family! It is hard to believe May 6th is our last regular school day! It will be the final opportunity to hand in any school work. Report cards will be sent out electronically. Please remember to return all library books!

May 13th – year end program and graduation, 10am in the church. Children should dress decently. Students report to school at 9am for a one hour farewell activity with their homeroom teachers. A luncheon provided by graduate families will follow. Please rsvp to the attached Evite so they can have an accurate headcount.

Thank you to all the parents who participated in last Saturday’s annual parent meeting. Meeting minutes are attached.

Thank you to Ariana Vilcins who has volunteered to join the school board for a two year term beginning August 1st. She needs to be officially voted in, so please fill out the attached survey which will be used to count your votes. https://www.surveymonkey.com/r/WMBR9QS

See you Saturday!

Yours,

Krišjānis Barons

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d