Maksājumi | Payments

Lūdzam iepildīt jūsu kontaktinformāciju. | Please provide your contact information.

Maksājumus var arī sūtīt:

 ar Zelle vai Quickpay is KLBS.kase@gmail.com

vai

ar čeku uz Latvian School of Chicago, 6551 W Montrose Ave., Chicago, IL 60634

Payments can also be sent:

With Zelle or Quickpay to KBLS.kase@gmail.com

or

By mail to Latvian School of Chicago, 6551 W Montrose Ave., Chicago, IL 60634