Krišjāņa Barona latviešu skolas skolēni uzvedās ar cieņu pret skolu, tās darbiniekiem, skolēniem, skolas dežurantiem, vecākiem un vidi. tāpēc: skolēni dara labu citiem, skolēni nedara citiem pāri skolēni gādā par visiem cilvēkiem, kas ir latviešu skolā skolēni saudzē skolas inventāru skolēni klausa skolotājus un dežurantus skolēni ir pieklājīgi pret skolotājiem, vecākiem, viesiem un citiem skolēniem skolēni ierodas skolā laikus, ar izdarītiem mājas darbiem, gatavi mācīties Krišjāņa Barona latviešu skolas valoda ir latviešu valoda.

tāpēc: skolēni cenšas runāt, rakstīt un lasīt latviski stundās, sarīkojumos, starpbrīžos, brīvajā laikā skolēni prasa citam padomu, ja kaut ko neprot latviski pateikt skolēni viens otram aizrāda, ja dzird, ka kāds necenšas runāt latviski Krišjāņa Barona latviešu skolā ir droši. tāpēc: skolēni citu nesauc vārdos, neapceļ skolēni citam nesit, nesper, nestumj skolēni neaiztiek cita mantas bez atļaujas skolēni pasaka skolotājam vai pārzinei, ja viņi redz, ka kāds dara kaut ko nedrošu skolēni starpbrīžos neiet ārā bez skolotāja skolēni

pusdienas laikā spēlējās tur, kur ir dežuranti skolēni neatstāj skolu bez atļaujas un brauc mašīnā tikai ar tiem cilvēkiem, ar ko vecāki ļauj braukt skolēni piesakās pārzinei vai ēdamzāles dežurantam, ja ierodas skolā ar nokavēšanos, vai atstāj skolu agri. Ja noteikumus pārkāpj, var notikt, ka: skolēnam aizrāda skolēns noteikumu pārrunā ar skolotāju vai dežurantu skolēnam atņem privilēģiju skolēnu aizved uz pārrunām pie pārzines pārzine zvana skolēna vecākiem pārzine ar skolēnu un klases audzinātāju satiekās ar vecākiem skolēnu izslēdz no skolas

pārzine pūlās atrast citu, piemērotu, seku uzvedības pārkāpumam Student Behavior Guidelines KBLS students behave respectfully toward the school, school staff, students, supervisors, and parents. Our students: are kind and do not harm others. care for others at school. do not waste school materials. listen to teachers and supervisors. are polite to teachers, parents, guests and other students. arrive on time, homework completed and ready to learn. Our school language is Latvian. Our students: make

every effort to speak, write and read Latvian in class, at events, in between classes and during free time. ask for help to say something in Latvian if they don’t know how. remind other students to speak Latvian. KBLS is a safe school. Our students: do not call others names or put them down. do not hit, kick or push others. do not touch other students’ possessions without permission. tell their teachers or principals if they see someone doing something dangerous. do not go out during breaks without a teacher.

Play during recess only where there is supervision. do not leave school property without permission and leave only with other adults if they have their parents’ permission. notify their teachers or the principals if they have arrived late or need to leave early. The school community follows the behavior guidelines and help others follow them. If guidelines are not followed: students may be reprimanded. their behavior may be discussed with the teacher or supervisor. students may have privileges revoked.

students may be brought to the principals’ office. the principal may call the student’s parents. the principal may meet with the teacher and students’ parents. the student may be expelled. the principal may find another appropriate solution to students’ misbehavior.