Informācija vecākiem

KBLS likumi
Skolas padome
Vecāku pilnsapulce
Vecāku dežuranta informācija

KBLS likumi
Lūdzu ar bērniem pārrunājiet 3 skolas likumus. Tie ir vienkārši, un pēc tiem dzīvojam.

– Skolā uzvedās ar cieņu pret visiem un visu.
– Skolā ir droši.
– Skolas valoda ir latviešu valoda.

Gan vecāki, gan skolēni gada sākumā parakstās, ka solās sekot skolas noteikumiem.

Skolas padome
Skolas padomes atbildība ir vadīt skolas administrāciju, sadarbībā ar skolas pārzini un skolotājiem. Kontaktinformāciju šī skolas gada padomei var atrast lapā Sazinaties ar mums.

Vecāku pilnsapulce
Vecāku pilnsapulce ir Krišjāņa Barona latviešu skolas Čikāgā galvenais lēmējorgāns. Vecāku pilnsapulci sasauc skolas padomes priekšsēde vismaz reizi mācību gadā, bieži divas reizes. Rudenī pārskata revīzijas komisijas ziņojumu, iepriekšējo mācību gada darbību un kases pārskatu. Pavasarī ievēl jaunus padomes locekļus un pieņem nākošā macību gadu budžetu. Pilnsapulces datumus var atrast skatoties skolas kalendārā vai sūtot e-pastu skolai.

Vecāku dežuranta informācijaVolunteerSpot
Katrā skolas dienā vecāki rotācijas kārtībā dežūrē skolā un ir atbildīgi par skolas dienas labo noritēšanu. Dežūrām piesakās uz interneta. Atgādinājums pienāk nedēļā pirms dežūrās. Dežuranta pienākumi ir atrodami Vecāku rokas grāmatā.

Šogad KBLS izmēģinās sekojošo mājas lapu – „Volunteer Spot” – lai pierakstīties pusdienas dežūrai. Nav jāreģistrējas vai jālieto paroli.

Lūdzu pierakstāties divām (2) dežūrām virtuvē uz darbiņiem pēc jūsu izvēles. 2014. gada pilnsapulcē tika lemts, ka ģimenes, kuras nav pieteikušās dežūrām būs ierakstītas kalendārā visparocīgākā datumā.

Līdz 26. septembrim lūdzu pierakstāties divām (2) sestdienas virtuves dežūrām jebkuros darbiņos.  Dežurantiem ir pašiem jāatrod atvietotāju, ja pienākumus nevar izpildīt.

PALDIES par jūsu palīdzību nodrošināt, lai mūsu bērniem būtu vēl lielāks prieks piedalīties latviešu skolā!

Ar jautājumiem lūdzu rakstīt KBLS padomes saimniecei.