Vecākiem | For Parents

Lūdzam vecākiem paziņot skolai par maiņām studenta piedalīšanos skolā.

Please notify the school of changes in your student’s attendance.